Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ FORMULÁR PRE SPOTREBITEĽOV

predávajúceho Gabela – plus s.r.o.

Meno a priezvisko:      …………………………………………………………………………………

Adresa bydliska:       …………………………………………………………………………………

Telefónne číslo/ email:                  ……………………………………………………………………………….. 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto u predávajúceho Gabela – plus s.r.o. sídlo Tomášovská 1201/27, Rimavská Sobota 979 01, IČO: 53003187, prevádzka Hlavné Námestie 46, Rimavská Sobota 979 01, reklamujem nižšie uvedený tovar s uvedeným popisom vád.

Číslo objednávky alebo faktúry: …………………………………………………………………….

Dátum objednania: …………………………………………………………………………………….

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………………..

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

…………………………………………………………………………………………………………….

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie – vrátenie kúpnej ceny:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ………………………………………………………..

V …………………………….., dňa ………………., podpis ……………………..

Menu